ฟรี
 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณ-ด่านชัย
  ร.ร.วัดสระจรเข้ ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5

 • 1501645898-Untitled.png

  สำรวจรายการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม 60 ศูนย์ทักษิณ-ด่านชัย

 • Untitled.png

  การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณ-ด่านชัย ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ


ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณ-ด่านชัย